DnA

kunstprojecten op bijzondere locaties

 

DnA gaat op zoek naar de oorsprong van

een plek en geeft deze in een beeldende

theatrale ervaring terug aan een publiek.

Danielle van Vree

 

Danielle van Vree maakt performances en videowerken. Na de Theaterschool in Amsterdam werkte zij als performer en regisseur. In 2003 en 2004 volgde zij twee werkperiodes aan de Rijksakademie. Sindsdien begeeft haar werk zich op de scheidslijn van beeldende kunst en theater. Met tekst, beweging, video en geluid creëert zij beeldende ‘scènes’ en plaatst zij de toeschouwer in het spanningsveld tussen werkelijkheid en fictie, heden en verleden, aanwezigheid en afwezigheid, waarbij performer en toeschouwer naast elkaar staan.

 

In haar documentair performancewerk voert zij dialogen met de wereld om haar heen, in het bijzonder die in de openbare ruimte. Het zijn werken die zich sterk relateren aan de geschiedenis van een plek, beeld of mens.  Met deze locatiegerichte performances wil zij plekken in en buiten Nederland opnieuw actualiseren en betekenis geven.

 

"Het is fascinerend hoeveel verschillende ideeën in onze omgeving aanwezig zijn waar we de oorsprong van vergeten zijn. Als kunstenaar verhoud ik mij telkens vanuit mijn eigen perspectief tot deze ideeën. In mijn performances verbind ik het hier en nu aan de geschiedenis en verhalen en maak die in een verbeeldende live ervaring voor het publiek actueel."

 

Aart Jilesen

 

Aart Jilesen is beeldend kunstenaar. Na de kunstacademie in Enschede werkte hij als scout voor het AVE festival in Arnhem en werkte hij voor tv- en filmproducties als artdirector. Aart Jilesen ontwerpt decors voor verschillende theatergroepen en werkt samen met andere beeldende kunstenaars aan ruimtelijke installaties die vaak in relatie staan tot de betekenis van een plek. Daarnaast ontwerpt hij interieurs en ruimtes, waarbij zijn ontwerpen eenvoudig en helder zijn.

 

"Mensen zijn zich nauwelijks meer bewust van de grond onder hun voeten en de verhalen die daaraan verbonden zijn. Met mijn beelden wil ik die verhalen vormgeven en terugbrengen in het geheugen."

Sinds 2015 werken Danielle en Aart samen onder de naam DnA.