Musique de table

(2006)

 

Gerona, Spain | 03 2010

Bewaerschool, Burgh Haemstede | 09 2006

Frascati, Amsterdam | 03 2010

 

Performance + tape

 

Een stuk voor twee performers: ikzelf en de toeschouwer. Een één op één performance, waarin de toeschouwer wordt geplaatst in het spanningsveld tussen intimiteit en afstandelijkheid. De performer (ikzelf) zit op een stoel met de handen voor het gezicht. Als de toeschouwer binnenkomt start ik een memorecorder die op de tafel ligt. De band beschrijft handelingen van een persoon A en persoon B. Ik spreek niet, ik volg de regieaanwijzingen die op de band staan. De toeschouwer wordt hierin betrokken, waardoor hij/zij een personage wordt; persoon B.  De toeschouwer wordt uitgenodigd dichtbij te komen of op een afstand te blijven.

 

Duur: 3:12 per persoon gedurende 2,5 uur

 

 

A piece for two performers: me and one spectator. A one-on-one performance in which the spectator will be placed in the field of tension between intimacy and distance. The performer (myself) is sitting on a chair with hands covering the face. I’ll start a memo recorder as soon as the spectator is entering the space. The tape describes actions of a person A and B. I will not speak, I’ll follow the instructions on the tape. The spectator gets involved, so he or she will become a character; person B. The spectator is invited to come close or stay at a distance.

 

Duration: 3:12 per person during 2,5 hours

 

photos: Ana Rita Rodrigues