Performing Space (2018)

 

Danielle van Vree

i.s.m. vormgever Aart Jilesen.

 

 

Performing Space is een mobiele ruimte die een andere blik werpt op de omgeving waarin deze wordt gepositioneerd. Een tijdelijke ruimte, die uitnodigt tot ontmoetingen en waarin de relatie van de mens tot de ander en zijn omgeving wordt bevraagd. Performing Space staat voor twee dingen: het is de ruimte waar je optreedt – maar het is ook, letterlijk ‘de optredende ruimte’.

 

Voor Performing Space heeft Danielle van Vree samen met vormgever Aart Jilesen onderzoek gedaan naar het werk van de Japanse architect Kazuo Shinohara. Vragen die zijn werk karakteriseren zijn: Hoe betreedt een bezoeker de ruimte? Hoe ontvouwt de natuur zich in een ruimte? Welke dialoog gaat de ruimte met zijn omgeving aan?  Deze onderzoeksvragen dienen ook als uitgangspunt voor het ontwerp van Performing Space.

 

Performing Space is een open constructie die refereert aan verschillende functies, maar de ruimte niet definieert. Door verschillende toevoegingen aan de ruimte, zoals schuifpanelen en schuiframen kan de ruimte transformeren naar een gesloten ruimte, ofwel open ruimte. Voor deze verschillende opstellingen ontwikkelde Danielle van Vree drie performances, die vragen opwerpen over tijd, observatie en aanwezigheid binnen een ruimtelijke en zintuigelijke ervaring.

 

Deze performances werden opgevoerd tijdens Going Nomad, een tentoonstelling van Holger Nickisch en Alice Smit (Glazen huis/Zone2source) in het Amstelpark (juli-sept 2018).

 

Performing Space is tot stand gekomen met een ontwikkelbudget van het Amsterdams Fonds voor de Kunst tijdens een periode van onderzoek naar de performance-elementen tijd, ruimte en aanwezigheid in samenwerking met beeldend kunstenaar Aart Jilesen, performer Jan Taks, schrijver Rob de Graaf, filosofe en schrijfster Joke Hermsen, filosoof Rob van Gerwen, professor dr. Maaike Bleeker (RMA) en professor David Steward; Tokyo University (gespecialiseerd in het werk van de architect Kazua Shinohara).

 

Performances: